Կանանց և տղամարդկանց գլխավորությամբ տնային տնտեսությունների ջեռուցման վարքագծի առանձնահատկությունները

21 մարտի 2021

Սույն ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսացել 2019 թվականի նոյեմբերին Երևանի երեք բազմաբնակարան շենքերում բնակվող տնային տնտեսությունների (ՏՏ) հետազոտության  արդյունքները: Ընդհանուր առմամբ հետազոտությանը մասնակցել է 79 տնային տնտեսություն, որից 34-ը կամ 43%-ը կանանց գլխավորությամբ (ԿՏՏ), իսկ 45-ը կամ 57%-ը` տղամարդկանց գլխավորությամբ (ՏՏՏ) տնային տնտեսություններ: