Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգավիճակի տեխնիկական հետազննության ամփոփ հաշվետվություն

2 հուլիսի 2021

Ամփոփ հաշվետվությունը ներկայացնում է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող մանկապարտեզների սեյսմիկ կարգա­վիճակի տեխնիկական հետազննության արդյունքները: Հետազննությունն անց է կացվել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Շենքերի էներգա­արդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրում­ների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի շրջանակում՝ որպես տեխնիկական օժանդակություն «Երևանի էներգա­արդյու­­նա­­վետության ծրագրին»: Վերջինս իրականացվում Երևանի քաղաքապե­տարանի կողմից՝ Եվրոպական ներդրումային բանկի տրամադրած դրամաշնորհի և Արևելյան Եվրոպայի էներգաարդյու­նավետության բնապահ­պանական համագոր­ծակցության վարկային միջոցների ֆինան­սավորմամբ:  

COCOL88
BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO STARLING69 STARLING69 STARLING69 STARLING69
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88 BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO LAMBO69 LAMBO69 LAMBO69
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38