Գազային սարքերի պիտակավորումը Հայաստանում (հաշվետվություն 2008թ.)

3 մարտի 2017

Վերլուծությունը իրականացվել է չեխական ՏՈԴԵՐՈ հասարակական կազմակերպության փորձագետների կողմից հայաստանցի մասնագետների հետ սերտ համագործակցությամբ (ՄԱԶԾ պայմանագիր Ref. IC 2007-26):
Ուսումնասիրության նպատակն է գնահատել Հայաստանում կենցաղային գազի սարքերի էներգաարդյունավետության ստանդարտների և պիտակավորման միջազգային փորձի կիրառման հնարավորությունը, վերլուծել դրանց ներդրման արդյունքները և մշակել գազի սարքերի էներգաարդյունավետության պիտակավորման համակարգի ներդրման քաղաքականությունը և ընդհանուր ընթացակարգերը: