Հաշվետվություն «Տնային տնտեսությունների գենդերային և սոցիալական խոցելիության գնահատում»

8 դեկտեմբերի 2021

«Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի սոցիալական խոցելիության և գենդերային հարցերի խորհրդատու Աստղիկ Միրզախանյանը ՀՀ մարզերի բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների սեփականատերերի հարցման արդյունքների հիման վրա կազմել է «Տնային տնտեսությունների գենդերային և սոցիալական խոցելիության գնահատում» թեմայով հաշվետվությունը։