«ՀՀ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն» սոցիոլոգիական հետազոտություն

12 դեկտեմբերի 2022

«ՀՀ քաղաքների բազմաբնակարան շենքերի էներգաարդյունավետության վերաբերյալ սպառողների կարծիքի ուսումնասիրություն» սոցիոլոգիական հետազոտությունն իրականացվել է «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ՄԱԶԾ-ԿԿՀ ծրագրի պատվերով «Բրեվիս» հետազոտական և մարքեթինգային ընկերության կողմից:

 

Սոցիոլոգիական հետազոտության գլխավոր նպատակն էր ուսումնասիրել Ծրագրի շահառու և ոչ շահառու շենքերի բնակիչների կարծիքը էներգաարդյունավետության և, մասնավորապես, շենքի ջերմամեկուսացման արդյունքում ստացած կամ ակնկալվող օգուտների վերաբերյալ:

 

Հարցման ընտրանքը ներառել է Արագածոտն, Արարատ, Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Սյունիք մարզերի և Երևանի 1,005 տնային տնտեսություն:

 

Հաշվետվությունը՝ հայերեն