«Բազմաբնակարանային շենքերի կառավարման, շահագործման և պահպանման հիմնահարցերը» թեմայով հետազոտություն

27 ապրիլի 2023

Հետազոտության նպատակն է Երևան քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի համատիրությունների ղեկավարների հետ խորացված հարցազրույցների իրականացման միջոցով վերհանել շենքերի կառավարման, շահագործման և պահպանման արդի խնդիրները, դրանց լուծման հնարավորությունները, քննարկել վերհանված խնդիրները բնագավառի մասնագետների հետ և ներկայացնել հաշվետվություն արձանագրված արդյունքների վերաբերյալ:

  

Հետազոտությունն իրականացվել է Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ, ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության համակարգման ներքո ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից իրականացվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի շրջանակում:

 

Հաշվետվությունը հասանելի է հայերեն լեզվով: