Ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակ և պլան

8 մայիսի 2023

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակն ու պլանը պատրաստվել է Հայաստանում իրականացվող Կլիմայի կանաչ հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի (5684) վերակազմավորման առաջարկի համար: