Ի գիտություն` բազմաբնակարան շենքերի կառավարման մարմիններին և սեփականատերերին (12-29-2020)

29 դեկտեմբերի 2020

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» և «Համատիրության մասին» օրենքներում կատարված փոփոխությունների համաձայն այսուհետ սեփականատերերի կողմից օրենքով սահմանված պարտադիր և այլ վճարները կատարվելու են անկանխիկ եղանակով՝ յուրաքանչյուր բազմաբնակարան շենքի համար առանձին, շենքի կառավարման մարմնի անվամբ այդ նպատակով բացված բանկային հաշվին փոխանցելու եղանակով:

Բացվող բանկային հաշիվը սեփականատերերի կողմից կատարվող վճարների, ինչպես նաև տվյալ շենքի պահպանմանն ուղղված աշխատանքների և միջոցառումների դիմաց կատարվող ծախսերի սպասարկման հաշիվ է, որի վարման կարգը սահմանվել է Կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N2078-Ն որոշմամբ (https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=148388):

Մասնավորապես, կարգավորվել են այդ հաշվի բացման և փակման ընթացակարգը, մուտքերի և ելքերի ուղղությունները, հաշվի վրա առկա միջոցների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու, այդ միջոցները վերաբաշխելու և առնչվող այլ հարցերի հետ կապված դրույթներ:

Որոշմամբ նախատեսվել է նաև շենքի պահպանման և կառավարման հետ կապված անկանխատեսելի ծախսերը, մասնավորապես, վթարները կանխելու և վերացնելու, անհետաձգելի նորոգումների և այլ աշխատանքների իրականացման համար պահուստային ֆոնդ ձևավորելու հնարավորություն:

Ընդունված օրենքների և որոշման դրույթները տարածվելու են բազմաբնակարան շենքի կառավարման բոլոր ձևերի վրա:

COCOL88
BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO STARLING69 STARLING69 STARLING69 STARLING69
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88 BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO LAMBO69 LAMBO69 LAMBO69
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38